Jednostka centralna do zabudowy, Wolly-2 przeznaczona jest do instalacji w mieszkanich i apartamentach o powierzchni do 300 m2, w których nie miejsca na monaż tradycyjnej jednostki centralnej. Kompaktowa budowa odkurzacza Wolly-2, dająca możliwość montażu podtynkowego pozwala na jego instalacje w do- wolnym miejscu mieszkania.

 

Obudowa jednostki centralnej Wolly-2, ocieplona jest wysokiej jakości styropianem, który działo jako izolacja cieplna, ale również jako izolacja akustyczna i antywibracyjna. Pozwala to na skuteczne wytłumienie hałasu generowanego przez odkurzacz. Właściwości izolacyjne obudowy Wolly-2 potwierdzone zostały stosownym certyfikatem.

Jednostka centralna Wolly-2 została zaprojektowana do montażu w obiektach, w których nie ma miejsca na instalacje tradycyjnej jednostki centralnej.

Jednostka centralna może być zamontowa przy wykorzystaniu:

  • Szafki podtynkowej, o głębokości tylko 18,7 cm, bez konieczności montażu opcjonalnego wydechu,
  • Szafki natynkowej, która pozwala na montaż jednostki centralnej, gdy nie ma możliwości ukrycia jej w ścianie.
Scroll to Top