Jednostka Jolly – 1500 zł

Jolly – to unikalny w swojej konstrukcji odkurzacz centralny, który natychmiast po zakupie i wyjęciu z pudełka może być używany w każdym domu lub mieszkaniu, bez konieczności prowadzenia specjalnej instalacji ssawnej.

To idealna recepta na montaż odkurzacza centralnego w goto- wych, wykończonych już domach, w apartamentach typu studio, w których jednym lub dwoma odkurzaczami Jolly można sprząt- nąć całą powierzchnię mieszkalną.

 Zakres stosowania urządzenia

  • Maksymalna powierzchnia sprzątania – 60 m2 dla każdej jed- nostki – modułu Jolly. Ilość modułów jest zależna od sprzątanej powierzchni, zabudowy wewnętrznej oraz możliwości ich umiej- scowienia.
  • Każdą jednostkę centralną może obsługiwać jeden użytkownik. Brak konieczności zabudowy rurociągów.
  • Możliwość instalacji w zabudowie natynkowej lub podtynkowej (z opcjonalną obudową).
 
Scroll to Top